ER IS EEN PLAN WAARMEE NEDERLAND WEER OPEN KAN

Bron: https://herstel-nl.nl/het-plan/

Herstel-NL vindt het nodig om nu in actie te komen omdat de schade van de coronacrisis enorm is, dagelijks groeit en zeer ongelijk is verdeeld. Faillissementen, leerachterstanden, uitgestelde zorg, depressie, werkloosheid. De schade van de maatregelen is groter dan de schade die we voorkomen. Nooit eerder offerden zo velen zo veel op voor zo weinig.

Het beperken van vrijheden en grondrechten van grote delen van de bevolking, zonder daar goed met elkaar over te praten, zien wij als onmenselijk en niet goed voor de rechtsstaat. Alles wat voor mensen belangrijk is in het leven moet een rol spelen bij besluiten over de aanpak van corona. Dit gebeurt nu naar onze mening te weinig.

Het uitgangspunt
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van corona.
Het is niet verantwoord de vrijheid om te leven, te leren en te ondernemen, alleen maar door de grillen van een coronavirus te laten bepalen.

De tijd is aangebroken om Nederland met beter beleid uit de coronacrisis te halen. Dit zal niet van de ene dag op de andere perfect lukken. Maar het is hoog tijd om eerste stappen op nieuwe paden te zetten. Op weg naar oplossingen.

Daarom heeft een breed collectief van artsen, economen, ondernemers, wetenschappers, psychiaters en hoogleraren Herstel-NL opgericht en een plan gemaakt. Het plan waarmee Nederland open kan. Gebaseerd op de reële gevaren van het virus en gerichte bescherming van kwetsbaren.

Meer informatie
Hoe werkt het plan?
Met risico-gestuurd beleid en gerichte bescherming, dat leidt tot minder doden, minder gezondheidsschade, minder economische en maatschappelijke schade. Een samenleving waar mensen in de gelegenheid gesteld worden om eigen regie te voeren, en zoveel mogelijk zelf kunnen beschikken over de risico’s die ze aan willen gaan. Er zijn acht wetenschappelijke, peer-reviewed studies gedaan naar dit beleid en die laten zien dat de uitkomsten daarvan beter zijn dan het huidige beleid van lockdowns. (link invoegen naar literatuurlijst onderaan).

De oprichters van Herstel-NL hebben er veel over gepubliceerd o.a. bij het economenvakblad ESB in de serie ‘Rekenen aan Corona’. Ons plan is niet bedoeld om de economie, maar om levens te redden. Door de zelf-isolatie van kwetsbare mensen beter te faciliteren, door overbelasting van de zorg te voorkomen, door snellere immuniteit onder jongeren en door het voorkomen van werkloosheid, faillissementen, eenzaamheid, depressie, uitgestelde zorg en onderwijsachterstanden. Het is onmogelijk om alle voor- en nadelen van ons plan precies te berekenen, maar dat deed de regering ook niet met het huidige beleid. Er is geen berekening gemaakt van de schade die het huidige beleid aanricht, maar het is wel overduidelijk dat we met het huidige beleid meer schade doen dan schade voorkomen.

Wat we ondertussen wel weten is dat risico-gestuurd beleid beter scoort in termen van geredde levensjaren. De maatschappelijke praktijk heeft zich al naar de voorstellen van Herstel-NL gericht. Contacten van jongeren liggen veelal op hetzelfde niveau als voor de crisis, terwijl ouderen die juist drastisch hebben teruggeschroefd. Dat is vanuit het gezichtspunt van zowel jong als oud begrijpelijk; jongeren lopen immers nauwelijks risico. Dit maakt het beleid dat het kabinet nu uitdraagt zo riskant: het zaait maatschappelijke verdeeldheid doordat jongeren bedoeld of onbedoeld voor de crisis verantwoordelijk worden gehouden. Risico gestuurd beleid met gerichte bescherming is zowel ethisch als juridisch verdedigbaar. Veel meer dan het huidige beleid waarin groepen verplicht worden om hun leven op te schorten terwijl feitelijke onderbouwing daarvoor mager is.

Belangrijk bij risicogestuurd beleid met gerichte bescherming is dat we niet langer van bovenaf met exacte protocollen bepalen hoe burgers en instellingen zich moeten gedragen. Dat kunnen ze veel beter zelf invullen waarbij ze alle lokale omstandigheden meewegen. Risicogestuurd beleid draait om het maken van veilige zones en veilige tijden voor kwetsbaren, het maximaal faciliteren van zelf-isolatie voor wie dat wil, en daarnaast alle ruimte om te leven, werken, leren en ondernemen voor wie dat wil.

Het beleid van lockdowns en dichte winkels, scholen, cultuur en horeca lijkt misschien veilig voor kwetsbaren op de korte termijn, maar het is onveilig op de wat langere termijn voor kinderen, voor ondernemers, voor werknemers en voor de geestelijke gezondheid. 100% veiligheid bestaat niet. We moeten het nu veilig genoeg maken voor iedereen. Op korte en lange termijn. Dat kan met risicogestuurd beleid met gerichte bescherming. Hieronder zijn deze principes concreet gemaakt.

Bekijk literatuurlijst
Concreet:
Alle scholen, universiteiten, kinderopvang per direct open. Dit versnelt het proces van het bereiken van immuniteit en voor kinderen en jongeren levert het virus weinig gevaar op. Op korte termijn leveren de besmettingen onder jongeren een risico op voor vatbaren, omdat jongeren de besmetting kunnen overdragen. Op termijn van enkele maanden leveren ze juist een bijdrage aan het bedwingen van de crisis, door hogere immuniteit. Studenten die kwetsbaar zijn, krijgen de mogelijkheid om onderwijs digitaal te volgen, terwijl studiegenoten fysiek aanwezig zijn. Ook vanwege de hoge kosten van gemist onderwijs is het van belang fysiek onderwijs zo snel mogelijk weer toe te staan.

Faciliteren van zelfbescherming en actief beschermen van hen die zichzelf minder goed kunnen beschermen. We hebben lege hotels, lege vakantiehuizen, stilstaande bussen, vliegtuigen en taxi’s, ongebruikte catering keukens, en duizenden bijbehorende chauffeurs, schoonmakers, koks, obers, stewardessen enzovoorts staan potentieel ter beschikking. We kunnen hen inzetten om te faciliteren en te beschermen. Zo kunnen we twee vliegen in één klap slaan; kwetsbaren beschermen en tegelijkertijd de economie en de inkomens van deze huishoudens een impuls geven.

Belangrijk onderdeel van het faciliteren is een tijdelijke versoepeling van de ziektewet. Een laagdrempelige vergoeding voor hen die niet thuis kunnen werken maar wel kwetsbaar zijn. Of een huisgenoot hebben die kwetsbaar is. We moeten de verzuimkosten die dat met zich meebrengt met zijn allen delen. Iedereen die daar aanleiding toe heeft en dat wil moet zijn werkgever kunnen bellen en kunnen zeggen, ik meld me tijdelijk ziek vanwege gezondheidsrisico’s. De kosten die dat met zich meebrengt voor de werkgevers moeten we compenseren. Met een tijdelijke invulling van de ziektewet.

Ruim leven in veilige zones. Ons plan zorgt voor meer ruimte voor iedereen, meer vrijheid en meer veiligheid voor zowel kwetsbaren als niet-kwetsbaren. Er zijn zones die veilig zijn voor kwetsbaren, waar de kans op virustransmissie zo laag mogelijk is. In de veilige zone vind je mensen van álle leeftijdsgroepen, ze zijn toegankelijk voor iedereen, veilige zones onderscheiden zich alleen doordat er de allerstrengste veiligheidsregels gelden en dat op overtreding strenge sancties staan. Het is ook niet de bedoeling dat mensen elkaar aanspreken op daar al dan niet aanwezig zijn, als ze zich maar conform de regels van de veilige zone gedragen. De veilige zone is de kern van maatschappelijke solidariteit. De veilige zone is niet per se een plek, het kan ook een dag of een tijdstip zijn.

Voorbeelden:
De bioscoop werkt met speciale veilige zone dagen (bijvoorbeeld drie dagen per week, zeg maandag, woensdag en vrijdag), afgewisseld met reguliere dagen (bijvoorbeeld de andere 4 dagen). Tijdens veilige dagen geldt een veilige-zone regime: afstand tussen de bezoekers, mondkapjes verplicht, strikte handhaving, etc.

In de trein worden de voorste coupés altijd de veilige zone. Met heel veel ruimte tussen de reizigers, mondkapjes verplicht en conducteurs die hier helder op handhaven. De overige coupés zijn automatisch reguliere zones, waar dus geen mondkapjes verplicht zijn en de afstand minimaal mag zijn.

Uiterlijk 1 maart heel Nederland weer open, dan zijn de meest vatbaren gevaccineerd. Het oude normaal geheel herstellen. Culturele sector open, festivals starten op, horeca open, alle winkels open, nachtclubs weer open, etc. etc

Testen beperken tot mensen die klachten ontwikkelen, zoals de WHO adviseert. Massaal sneltesten moet een uitzondering blijven, alleen daar waar besmetting van grote aantallen kwetsbaren een groot en reëel gevaar is, en bij toegang tot plekken waar een kans bestaat op grootschalige besmettingen met hoge virale dosis.

Geen dwang of drang om te vaccineren. We vertrouwen op de groeiende immuniteit. Geen avondklok en strenge lockdown. Dat is alleen theoretisch effectief als daardoor het aantal besmettingen zover daalt dat het virus volledig kan worden uitgebannen. Dat vergt een keiharde lockdown van ruwweg 16 weken zoals in China en Australië. En ook daarna zijn instrumenten nodig die in Nederland niet zomaar acceptabel zijn, zoals een test- en isolatieplicht, verplicht gebruik van een app, overheidstoegang tot ieders locatiedata en betaalgegevens, hoge straffen en dichte grenzen. Al deze maatregelen zijn terecht afgewezen door de Tweede Kamer. We hebben in Nederland bijvoorbeeld alleen al 100.000 grenswerkers. Zeker nu er vaccins zijn, is er geen noodzaak om tegen hoge kosten het virus volledig proberen te onderdrukken. Overigens: landen met de strenge lockdowns om ons heen hebben de hoogste mortaliteitscijfers. Voorstanders van harde lockdowns rekenen lange termijn gezondheids- en maatschappelijke schade nooit mee.

Er zijn kwetsbaren die samenleven met minder kwetsbaren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan gezonde kinderen met kwetsbare ouders, of partners waarvan één iemand kwetsbaar is en de ander niet, of iemand die inwoont bij haar/zijn bejaarde kwetsbare ouder. Deze personen kunnen elkaar in principe snel besmetten – de meeste besmettingen vinden plaats in de thuissituatie. Dus als de niet kwetsbare zich in in een reguliere zone begeeft, is de thuissituatie niet meer veilig en is het voor de kwetsbare dus onmogelijk om veilig te wonen. Deze minder kwetsbaren kunnen zich niet buiten de veilige zones begeven want anders is de thuissituatie niet meer veilig. Een oplossing is om dit soort huishoudens tijdelijk de mogelijkheid te geven om op twee plekken te wonen, door verblijven in de leegstaande hotels en vakantiehuizen aan te bieden op kosten van de overheid als bezoek aan reguliere zones toch nodig is, of heeft plaatsgevonden.

Het valt niet te voorkomen dat soms virus lekt van de reguliere- naar de veilige zone. Daarom is het belangrijk dat we de capaciteit in de zorg nog verder opschalen om covid-19 bij kwetsbaren zo goed mogelijk op te vangen, zonder dat andere zorg moet afschalen. Een flink deel van de medewerkers in de zorg werkt parttime, gemiddeld rond de zestig procent en de gemiddelde werkweek bedraagt 24 uur. Deze groep vragen we om waar mogelijk tijdelijk voltijds te gaan werken. Dat kan natuurlijk alleen als we deze groep perfect faciliteren en ontzorgen. Door de kinderopvang te regelen, door boodschappen te (laten) doen, door de hond uit te (laten) laten, de was en de schoonmaak te regelen. En natuurlijk moeten deze mensen netto, en na toeslagen, uitstekend beloond worden voor deze extra inspanning. Beroepsgroepen die snel kunnen worden bijgeschoold voor corona zorg, zoals anesthesie assistenten, gaan we zo snel mogelijk inzetten om het IC personeel te ontlasten.

HERSTEL NL.

HERSTEL NL. “Een breed collectief van artsen, economen, ondernemers, wetenschappers, psychiaters en hoogleraren heeft Herstel-NL opgericht en een plan gemaakt”, en dat zijn echt niet allemaal randfiguren. Oud-CPB-baas Coen Teulings, om er maar eentje te noemen, is een van de meest invloedrijkste mensen van Nederland. En de rest is ook geen Willem Engel. Wat zij willen: Een einde aan de lockdown, heropening van winkels, onderwijs en reis- en cultuursector. Een risicogestuurd beleid met gerichte bescherming van kwetsbaren. Meer rekenschap voor het feit dat gezondheid méér is dan alleen corona. En een beter, opener en vrijer debat over medische vragen, maatregelen en uitwegen. Want de ambtelijke inertie heeft lang genoeg geduurd, met hun one size fits none beleid. Hugo en Mark gaan vaccineren en verder niks. De rest van dit land gaat weer LEVEN. Interesse? HIERRRR.