COVID-19 (20,21) en de lockdown.

We zitten momenteel met bijna de hele wereld in een lockdown.
Velen van ons vragen zich af waarom.
Volgens een groep mensen waaronder ook experts is dit totaal onnodig, en kunnen we het vergelijken met de griep.
Volgens een andere, tot nu toe, grotere groep mensen is dit toch wel een ernstig virus een spreken we toch echt over een pandemie.

Volgens ons zit hier nu het probleem.
We hebben te maken met een virus wat schadelijk genoeg is om ons zorgen te maken, maar niet schadelijk genoeg om ons zorgen te maken? Als dit om een ebola variant zou gaan met een sterfecijfer van 30%, hadden we hier nu geen discussie. Als het zou gaan om een zeer-lichte griep met een sterftecijfer van 0,1% hadden we ook geen discussie. Maar omdat dit virus nu tussen deze 2 uitersten in zweeft, hebben we nu eigenlijk een gevaarlijker virus dan het ebola virus. Waarom? Dit virus ontwricht onze samenleving, creëert angst en polarisatie.

Laten we proberen de feiten op een rij te zetten.

Hieronder een link waarin de statistieken van corona wereldwijd dagelijks worden bijgewerkt.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Hierin valt op te maken dat in 3% van de gemeten besmette gevallen iemand overlijdt.
Wat we ook kunnen lezen is dat er wereldwijd gedurende c.a 13 maanden 2,255,667 doden zijn gevallen.
Als we dit vertalen naar het aantal doden per jaar over de hele wereldbevolking dan komen we uit op 0,028% van de wereldbevolking.
Als je nu naar Nederland kijkt dan hebben we een volgende overzicht betreffende het jaarlijkse dodental. (Een deel van de cijfers is van 2017, pre-covid tijdperk)
Waarbij we moeten aantekenen dat de influenza cijfers laag zijn mede doordat mensen een “griepprik hebben gehad”. Hierbij moeten we opmerken dat in de periode van 2020, COVID-19 en Griepgevallen niet los zijn gezien. Normale oversterfte tijdens een griepepidemie is c.a. 6000.

Hart-en vaatziekten (2017)40000
Dementie (2017)14836
Aandoeningen van de luchtwegen (2017)10109
COVID-19 (tot 2021)14108
Influenza 2017/20189400
Kanker (2017)51854
Diabetes (2017)2729
Zelfmoord (2017)2066
bron: https://ourworldindata.org/grapher/annual-number-of-deaths-by-cause?tab=table

Hieronder een grafiek met influenza gevallen over de jaren per 10000 Incidenties. De afname kan o.a. worden verklaart door betere zorg en de “griepprik”.

Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/influenza/cijfers-context/trends#node-trend-aantal-gevallen-van-influenza-bekend-bij-de-huisarts

Hieronder Leeftijd en geslacht overledenen vastgesteld als COVID.

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

De grootste groep overledenen valt in de categorie van 70 jaar en ouder. Wat hier niet te zien is zijn eventueel onderliggende klachten of andere ziekten die deze patienten naast COVID nog hadden, maar datzelfde kan ook gelden voor influenza.

Als we nu kijken naar de overleden mensen per jaar in Nederland, dan zien we iets opmerkelijks. De stijging in het aantall doden valt voornamelijk onder de groep ouderen. Bij jongeren is er zelfs een lichte daling te zien, die in 2020 enigszins is afgevlakt. Wat ook te zien is dat er al sinds 2014 een toename in sterfte is onder de vergrijsde en dubbel vergrijsde(80+) bevolking. Er is ook te zien dat tijdens de COVID epidemie er inderdaad een sterkere stijging onder deze groep (65,80+) heeft plaatsgevonden. Maar als je dit dan weer vergelijkt met de periode 1995-2000, zie je bij 65-80 nauwelijks verschil. Het grootste verschil zie je bij de 80+ groep.

bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?fromstatweb

Als we hier dan ook de trend van obesitas in Nederland bij betrekken:
Zien we dat nu 14,8% van Nederlandse bevolking obese is. Voor de goede orde dat zijn 2,5 miljoen mensen.!

Stijging in obesitas bij volwassenen

Het percentage volwassen Nederlanders met obesitas is sinds 1990 meer dan verdubbeld. Deze stijging in obesitas is significant voor zowel mannen, vrouwen als de totale groep. De cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht.
Bron:https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/trends#node-trend-obesitas-volwassenen

Bijna 3,2 miljoen ouderen in 2018

Bijna 3,2 miljoen ouderen in 2018
De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 18%. Daarnaast is sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2018 waren er ruim 779.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4,5% van de bevolking. Van de 65-plussers was 24% ouder dan 80 jaar.

De artsen werken dagelijks met coronapatiënten en vinden dat de coronamaatregelen een „te grote tol eisen”. Ze stellen dat „niet-urgente reguliere zorg wordt uitgesteld waardoor kanker-, transplantatie en andere patiënten soms vroegtijdig sterven”. 

https://www.nu.nl/facebooklinks/6113776/ic-artsen-pleiten-voor-minder-strenge-coronamaatregelen.html

AANTAL IC BEDDEN RUIM ONDER EU GEMIDDELDE

bron:https://nos.nl/artikel/2328874-waarom-nederland-vergeleken-met-andere-landen-weinig-ic-bedden-heeft.html

Als we dan alle feiten op een rijtje zetten kunnen we ons serieus afvragen of deze lockdown gerechtvaardigt is.

Wat we nu zien naar onze mening is:

 • De maatregelen zijn geheel of gedeeltelijk overbodig
 • Belangrijkste factor van het hogere aantal doden is te herleiden naar een groei in vegrijzing en toename obesitas.
 • COVID en Influeza worden niet apart getoont (Gemiddelde oversterfte aan influenza is 6000/jaar).
 • Influenza oversterfte is gemiddeld 6000 waarbij moet worden opgemerkt dat dit een gereduceert getal is vanwege de griepprik.
 • Vaccin werkt 3 maanden
 • Natuurlijke immuniteit na besmetting toont bescherming van c.a. 9 maanden of langer. (Sanquin onderzoek)
 • Natuurlijke immuniteit zorgt waarschijnlijk voor betere bescherming tegen andere varianten. (Aanmaak virusspecifieke T-Cellen)
 • Er is totaal geen aandacht voor de gezondheid en sport. 2,5 miljoen is obese.
 • Er wordt ook geen aandacht geschonken aan gebruik van vitamine D supplementen, welke bewezen een postieve bijdrage leveren aan de weerstand tegen COVID.
 • Er wordt ook totaal geen aandacht besteed aan de nevenschade, die wel eens vele malen groter zou kunnen zijn dan de schade die het COVID virus aan onze gezondheid heeft toegebracht.

Momenteel wordt de gehele Nederlandse bevolking in gijzeling gehouden. Het is zaak om de kwetsbaren onder ons te beschermen. Maar niet ten koste van de hele bevolking.
Op dit moment lijkt het belangrijk om de maatregelen asap terug te draaien. De ouderen te beschermen, door onderstaande cocktail:

 • Afgeschermd bezoek of minder bezoek.
 • Gezonde voeding
 • Vitamine D supplementen.
 • Zorg opschalen IC bedden op EU gemiddelde.
 • Zorg lonen opschalen zodat werken in de zorg aantrekkelijker wordt.
 • Vaccinaties bij ouderen starten, zoals we ook doen met de “griepprik”. Te beginnen bij de groep tussen 75 jaar en 90 jaar gesegmenteerd naar, meeste overlevingskans.
  (Deze staat onderaan vanwege de leverings perikelen).